Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 7/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành, tổng khối lượng gọi thầu là 874 tỷ đồng, các kỳ hạn 5 năm (300 tỷ đồng), 10 năm (200 tỷ đồng) và 15 năm (374 tỷ đồng).

Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 300 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,3%-5,35%/năm.

Kết quả, đợt đấu giá đã huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất trúng thầu 5,35%/năm, cao hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/10/2016).

Tuy nhiên, các lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm đã không có lãi suất trúng thầu.

Theo thống kê từ HNX, kể từ đầu năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động thành công 12.426 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu./.