Mạng Tin tức Trung Quốc cho biết Đại sứ quán nước này tại Philippines vừa ra thông báo khẩn cấp yêu cầu nhân viên các công ty, doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động trong lãnh thổ Philippines tăng cường chú ý và làm tốt công tác bảo đảm an toàn.

Thông báo trên yêu cầu mỗi nhân viên Trung Quốc đang có mặt tại Philippines nâng cao tư tưởng nhận thức, tăng cường ý thức cũng như làm tốt công tác bảo đảm an toàn người và tài sản; cố gắng hạn chế ra ngoài, nếu ra ngoài phải có người đi cùng, khi gặp đoàn biểu tình phải vòng tránh, không tham gia hoặc quan sát.

Ngoài ra, còn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định và pháp luật của nước sở tại, tránh nảy sinh tranh chấp hoặc va chạm với người địa phương; nếu xảy ra các sự kiện đột xuất hoặc khẩn cấp cần kịp thời xử lý ổn thỏa, đồng thời báo ngay cho Đại sứ quán./.