Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp, ngày 9/11, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu đã có buổi nói chuyện tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp để thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XI diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30/9 đến 9/10 vừa qua.

Ông Vũ Ngọc Hoàng đã thông báo những nội dung quan trọng được Hội nghị Trung ương 8 thảo luận, cũng như các Kết luận và Nghị quyết được hội nghị đưa ra, gồm: Đánh giá ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về phát triển kinh tế-xã hội; Mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong hai năm 2014-2015 với trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại sứ Dương Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tại Pháp, cảm ơn đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương đã dành thời gian quán triệt những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI tới các đảng viên thuộc Đảng bộ đang làm việc và học tập tại Pháp.

Theo Đại sứ, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét một cách khách quan, khoa học và có cái nhìn biện chứng xuyên suốt chiều dài lịch sử trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình trong nước, quốc tế, dự báo xu hướng và những khả năng có thể xảy ra, các Kết luận và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 sẽ tạo tiền đề vững chắc đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Pháp đã chuyển tới đồng chí Vũ Ngọc Hoàng số tiền quyên góp 2.500 euro (khoảng 70 triệu VND) của các chi bộ thuộc Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Pháp nhằm chia sẻ những khó khăn của đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung trên tinh thần "lá lành đùm là rách" theo truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc./.

(TTXVN)