Đaị diện Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC (PSU) phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cấp cao (SOM 2) và các cuộc họp liên quan diễn ra tại Hà Nội, sáng 17/5, Cơ quan hỗ trợ chính sách Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC (PSU) giới thiệu Báo cáo về các xu thế ở khu vực APEC với chủ đề “Toàn cầu hóa: Tốt-Xấu và vai trò của chính sách."

Tại buổi giới thiệu Báo cáo, ông Denis Hew, Giám đốc Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC nhấn mạnh toàn cầu hóa và thương mại quốc tế đã đóng góp vào việc gia tăng mạnh mẽ thịnh vượng và phúc lợi của nhân loại trong 50 năm qua. Việc trao đổi hàng hóa, công nghệ và thông tin như quá trình toàn cầu hóa đã cải thiện một cách sâu rộng mức sống, giảm nghèo trên toàn thế giới.

Một trong những đóng góp thiết thực nhất của toàn cầu hóa đối với việc cải thiện đời sống con người là vấn đề thương mại về vắcxin. Từ năm 1998 đến năm 2015, các thuế quan đối với vắcxin đã giảm, tốc độ tăng trưởng của thương mại về vắcxin đạt mức trung bình 24% mỗi năm. Trao đổi thương mại giúp phổ biến các loại vắcxin có thể cứu sống con người, tạo thuận lợi cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của các nước giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh, trẻ em, xóa bỏ hầu như hoàn toàn các bệnh làm suy yếu con người, trong đó có bệnh bại liệt.

Báo cáo cho thấy năm 2016, tăng trưởng của APEC đạt 3,5%, giảm nhẹ so với GDP của năm trước là 3,6%. Tiêu dùng của chính phủ và tư nhân tại các nền kinh tế APEC tiếp tục giữ đà là động lực chính cho tăng trưởng của APEC. Tiêu dùng được thúc đẩy bởi lãi suất thấp, giá các hàng hóa cơ bản cũng ở mức thấp, chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các chính phủ thông qua các biện pháp tài chính, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Tăng trưởng thương mại của khu vực APEC bắt đầu được cải thiện từ giữa năm 2016. Trong cả năm 2016, kim ngạch trung bình của xuất khẩu hàng hóa trong APEC giảm 4,1%, thấp hơn mức giảm 8,7% năm 2015. Nhập khẩu có chung xu hướng này. Thương mại APEC được cải thiện nhờ thương mại toàn cầu năm 2016 tăng trưởng tích cực hơn năm 2015. Tốc độ tăng trưởng thương mại tăng từ giữa năm 2016 nhờ cầu thế giới, giá các hàng hóa cơ bản tăng cũng như các nhân tố mang tính đặc thù của từng nền kinh tế thành viên trong quá trình đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, các đối tác thương mại.

Dự báo GDP của APEC về ngắn hạn, trong giai đoạn 2017-2018, sẽ tăng cao hơn, đạt mức 3,8%, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu. Tăng trưởng của khu vực APEC năm 2019 dự kiến đạt 3,7%, bằng mức tăng trưởng toàn cầu.

Tốc độ tăng trưởng của thế giới và APEC có xu hướng tăng trong ngắn hạn nhờ kỳ vọng các hoạt động thương mại, đầu tư sẽ sôi động hơn. Tuy nhiên, còn nhiều bất định đáng kể về thương mại, tiền tệ và chính sách tài chính có thể làm gián đoạn các hoạt động thương mại và đầu tư, và tác động trái chiều đến tăng trưởng kinh tế.

Sự rõ ràng, minh bạch và nhất quán của các chính sách kinh tế có thể mang tính quyết định đối với quy mô, chiều hướng tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn. Về trung hạn, quản lý kinh tế vĩ mô cần được hỗ trợ bởi tái cấu trúc hướng tới thúc đẩy sáng tạo, hình thành những thị trường cạnh tranh hơn, tạo thuận lợi cho mọi thành phần xã hội tham gia, tăng cường tính tự cường về kinh tế, qua đó đóng góp vào mục tiêu của APEC về tăng trưởng bền vững, công bằng và bao trùm./.