Ngân hàng Nhà nước cho biết, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 7/8 là 392.609,30 tỷ đồng, tăng 3.502,77 tỷ đồng (tương đương tăng 0,9%) so với ngày 30/7.

Cụ thể, dư nợ theo nhóm tổ chức tín dụng: Nhóm Ngân hàng thương mại nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 273.352,91 tỷ đồng, tăng 1.060,12 tỷ đồng (tương đương tăng 0,39%); nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 94.926,40 tỷ đồng, tăng 1.842,69 tỷ đồng (tương đương tăng 1,97%).

Nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 19.643,06 tỷ đồng, tăng 237,56 tỷ đồng (tương đương tăng 1,22%); công ty tài chính là 4.686,94 tỷ đồng, tăng 362,4 tỷ đồng (tương đương tăng 8,38%).

Dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, Doanh nghiệp nhà nước 61.655,02 tỷ đồng; doanh nghiệp ngoài nhà nước (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…) 261.593,09 tỷ đồng; hộ sản xuất là 69.361,19 tỷ đồng.

Ngân hành nhà nước cũng cho biết, mặt bằng lãi suất cho vay VND trong tuần qua ổn định so với tuần trước: Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm Ngân hàng Thương mại Nhà nước phổ biến ở mức từ 8,5%-10%/năm, trung và dài hạn từ 10-10,5%/năm, lãi suất cho vay VND của nhóm Ngân hàng Thương mại Chính phủ phổ biến ở mức từ 10-10,5%/năm.

Lãi suất cho vay sau khi trừ đi phần hỗ trợ lãi suất phổ biến ở mức từ 4-6%/năm. Lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng phổ biến từ 12-16,5%/năm

Hiện tại, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng USD của nhóm Ngân hàng Thương mại Nhà nước phổ biến ở mức 3%/năm, trung và dài hạn từ 3,5-5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn bằng USD của nhóm Ngân hàng thương mại Chính phủ phổ biến ở mức từ 3-5%/năm, trung và dài hạn 4-6%/năm.

Cũng trong tuần qua, theo số liệu báo cáo nhanh của các tổ chức tín dụng, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 64.000 tỷ VND và 2 tỷ USD, bình quân đạt 12.800 tỷ VND và 400 triệu USD/ngày, trong đó doanh số giao dịch qua đêm bằng VND đạt 23.000 tỷ (chiếm 36% tổng doanh số giao dịch bằng VND).

Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng ở hầu hết các kỳ hạn đều có xu hướng giảm so với số liệu tuần trước; trong đó lãi suất bình quân qua đêm có mức giảm lớn nhất (1,11%/năm).

Riêng lãi suất bình quân kỳ hạn 6 tháng tăng 1,21%/năm so với số liệu tuần trước đó. Lãi suất bình quân qua đêm là 5,82%/năm, lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng từ 7,07%/năm đến 8,69%/năm.

Đối với các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng USD, lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng có xu hướng tăng nhẹ; lãi suất bình quân ở các kỳ hạn còn lại giảm so với số liệu tuần trước đó.

Tuy nhiên mức biến động không nhiều (dưới 0,22%/năm); ngoại trừ ở kỳ hạn 6 tháng biến động ở mức 1,53%/năm. Lãi suất bình quân cao nhất là 1,60%/năm (đối với kỳ hạn 12 tháng). Các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,41% đến 1,18%/năm./.
(TTXVN/Vietnam+)