Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho biết, trong năm 2012, dư nợ cho vay của Agribank đã được điều chỉnh mạnh chủ yếu tập trung cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn đạt 320.075 tỷ đồng, tăng 37.082 tỷ đồng (tương đương 13,1%) so với cuối năm 2011, chiếm tỷ trọng gần 70% tổng dư nợ cho vay.

Dư nợ cho vay theo các chương trình đều tăng trưởng tốt như: Cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản 23.931 tỷ đồng, tăng 16,8%; cho vay ngành lương thực 15.887 tỷ đồng, tăng 13,5%; cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê 9.917 tỷ đồng, tăng 15,9%; cho vay chăn nuôi 59.412 tỷ đồng, tăng 25,7%…

Như vậy, năm 2012, dư nợ cho vay của Agribank đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, tập trung vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn và thực hiện các chương trình của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Dư nợ cho vay ở hầu hết các khu vực đều tăng trưởng tốt.

Lãnh đạo Agribank cho biết trong năm 2013, mục tiêu chính của Ngân hàng vẫn là cho vay nông nghiệp, nông thôn và trọng tâm đầu tư vào kinh tế hộ và doanh nghiệp vừa và nhỏ./.

Thúy Hà (Vietnam+)