Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đến dự Đại hội. (Ảnh: Thái Hùng/Vietnam+)

Ngày 24/9, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương và 313 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng; các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trương tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa biểu dương và đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Tô Huy Rứa cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém của tỉnh cần khắc phục trong thời gian tới: một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ 18 đề ra chưa đạt, như chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa, cơ cấu ngành dịch vụ trong tổng sản phẩm của tỉnh; kinh tế phát triển cao nhưng còn một số mặt chưa bền vững; tốc độ phát triển ngành dịch vụ, nông nghiệp còn chậm, chưa có bước đột phá; tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, tài chính vẫn xảy ra; ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục; công tác đào tạo nghề, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng có lúc chưa kịp thời; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể có đổi mới, nhưng vẫn còn một số mặt yếu kém, chưa đáp ứng tốt yêu cầu.

Ông Tô Huy Rứa cho rằng, trên cơ sở nhận thức đúng về tình hình và bối cảnh chung, cần phân tích, làm rõ hơn nữa những tiềm năng, lợi thế cũng như những mặt khó khăn, hạn chế của tỉnh để xác định được những khâu trọng tâm, đột phá cần tập trung chỉ đạo.

Tỉnh Bắc Ninh cần thực hiện công nghiệp hóa-hiện đại hóa đi liền với đô thị hóa theo hướng văn minh, hiện đại, giữ được bản sắc văn hóa Bắc Ninh-Kinh Bắc, giữ được tương quan giữa công nghiệp và nông nghiệp trong môi trường cạnh tranh.

Ông Tô Huy Rứa đề nghị Bắc Ninh cần phát huy lợi thế địa lý và hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt thuận lợi, huy động tối đa các nguồn lực, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu ngành, vùng, cơ cấu thành phần kinh tế, thực hiện được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% đến 11,5%, đưa Bắc Ninh là một trong những tỉnh có vai trò, vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả tăng trưởng kinh tế; chuyển dịch và thu hút đầu tư công nghiệp theo hướng có chọn lọc bên cạnh việc đảm bảo ổn định cho các loại hình công nghiệp đã hình thành.

Trong giai đoạn tới, tỉnh tập trung thu hút các loại hình công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử... sớm đưa Bắc Ninh lên nấc thang cao hơn của nền công nghiệp hiện đại.

Ngoài ra, Bắc Ninh cần gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trước tiên là xây dựng nền văn hóa và con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, mang bản sắc Bắc Ninh-Kinh Bắc; bảo tồn và phát huy tốt giá trị di sản văn hóa truyền thống; xây dựng một số địa bàn dân cư mang đậm dấu ấn truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng Kinh Bắc..

Đồng thời, Bắc Ninh cần tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đối với người có công; phát triển giáo dục y tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, phải duy trì sự đoàn kết trong Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 11) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa các nội dung của Nghị quyết và Chỉ thị trở thành nhiệm vụ thường xuyên của từng cá nhân và tổ chức, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, của đảng viên và hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy Nhà nước.

Báo cáo chính trị khóa 18 của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nêu rõ 5 năm qua, Đảng bộ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/24 chỉ tiêu đề ra; kinh tế ổn định, tốc độ tăng trưởng 15,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 5.192 USD, gấp 1,5 lần năm 2010.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 122,5 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6 toàn quốc. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Đặc biệt, Bắc Ninh đã đạt 13/15 tiêu chí tỉnh công nghiệp, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường. Diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới; văn hóa-xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo, gần dân, sát dân, dân chủ trong Đảng được mở rộng và phát huy. Công tác cán bộ có nhiều sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được coi trọng, có trọng tâm, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và xử lý nghiêm các sai phạm.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy lợi thế so sánh, năng lực cạnh tranh để nâng cao hiệu quả nền kinh tế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Tỉnh cũng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng nền tảng, phấn đấu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ 21 theo hướng văn minh, hiện đại.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra đến ngày 25/9./.