Đưa Bến Tre thành tỉnh phát triển khá ở ĐBSCL vào năm 2025

Đại hội đặt nền móng, xây dựng tầm nhìn chiến lược đến 2045 và kế hoạch hành động nhằm sớm đưa Bến Tre thoát khỏi tụt hậu, bứt phá vươn lên thành địa phương có mức phát triển khá ở khu vực và cả nước.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần XI đã họp phiên bế mạc.

Trong không khí phấn khởi trước thành công của Đại hội, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc của địa phương, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa XI đã dành cho phóng viên TTXVN cuộc phỏng vấn nhanh về kết quả Đại hội, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá mà Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

- Xin ông cho biết kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI?

Ông Phan Văn Mãi: Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI đã thành công tốt đẹp.

Trên cơ sở Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa X, Đại hội đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, bất cập, khuyết điểm, làm sáng tỏ những nguyên nhân ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, rút ra những bài học kinh nghiệm trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội dành nhiều thời gian, tâm lực và trí tuệ để tiếp tục thảo luận, bổ sung và đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ mới 2020-2025, với 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và nhấn mạnh 3 nhiệm vụ đột phá.

Đặc biệt, Đại hội đã đặt nền móng, xây dựng tầm nhìn chiến lược đến năm 2045 và kế hoạch hành động nhằm sớm đưa Bến Tre thoát khỏi tụt hậu, bứt phá vươn lên thành địa phương có mức phát triển khá trong khu vực và cả nước đến năm 2025.

Với sự nhất trí rất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới gồm 49 đồng chí, có đủ tiêu chuẩn, năng lực, bản lĩnh để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ, tâm huyết của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

[Ông Phan Văn Mãi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre]

Thành công của Đại hội là kết tinh của công sức, trí tuệ, tâm huyết trách nhiệm cũng là kết quả trực tiếp từ sự chuẩn bị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành khóa trước; là nhờ sự chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương; là sự động viên, góp ý chân thành, sâu sắc của các vị nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ; là sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân thông qua các diễn đàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống, những việc cần làm ngay sau Đại hội là gì, thưa ông?

Ông Phan Văn Mãi: Để phát huy kết quả của Đại hội, đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống một cách khẩn trương, quyết liệt, tạo chuyển mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI và các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các Nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch, đề án mang tính khả thi cao.

Trong quá trình triển khai, phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện, tránh dàn trải; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh để chỉ đạo, hướng dẫn, đề xuất giải pháp tháo gỡ; phát huy tính chủ động, sáng tạo nhằm tạo đột phá trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI tiếp tục cho chặng đường phát triển mới với những yêu cầu của một tầm nhìn và tầm cao mới. Nhiệm vụ phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức, song chắc chắn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh sẽ phát huy hơn nữa tinh thần Đồng khởi năm 1960, làm nên cuộc “Đồng khởi mới” trong giai đoạn mới với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nhằm đạt mục tiêu Đại hội đề ra.

- Để đưa Bến Tre thành tỉnh phát triển khá ở Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 như Nghị quyết Đại hội đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, xác định những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ mới là gì, thưa Ông?

Ông Phan Văn Mãi: Để Bến Tre có sự phát triển bứt phá trong chặng đường 5 năm, 10 năm tới, Đại hội đã thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu mang tính phấn đấu cao, đề ra các định hướng có tính đột phá.

Về nhiệm vụ, giải pháp, tỉnh xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá. Cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là, tập trung xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh, ngang tầm đáp ứng với nhiệm vụ của giai đoạn mới. Đây là trọng tâm đầu tiên đòi hỏi sau Đại hội, các cấp ủy, toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị phải hết sức chăm lo cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ.

Đưa Bến Tre thành tỉnh phát triển khá ở ĐBSCL vào năm 2025 ảnh 1Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Trọng tâm thứ hai là tập trung xây dựng văn hóa con người Bến Tre đảm bảo là nền tảng, là động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Con người Bến Tre phải phát triển toàn diện, thân thiện, năng động, gia đình hạnh phúc-tiến bộ, là nhân tố tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.

Trọng tâm thứ ba là tập trung phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp giá trị gia tăng, là nền tảng của nền kinh tế trong 5, 10 năm tới; phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị là động lực cho tăng trưởng của tỉnh; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, đặc biệt là du lịch để du lịch là ngành kinh tế quan trọng, sau đó là ngành kinh tế mũi nhọn.

Trọng tâm thứ tư là tập trung hoàn thiện Quy hoạch phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, để từ đây xác lập không gian phát triển cho tỉnh trong dài hạn đến 2050.

Trọng tâm thứ năm là tiếp tục giữ vững quốc phòng-an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn cho đời sống của người dân, cho đầu tư phát triển và hướng đến môi trường sống tốt, an toàn, lý tưởng cho người dân Bến Tre và những người chọn Bến Tre là nơi đầu tư hay tham quan.

Về các nhiệm vụ đột phá, trước hết tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nghiên cứu và ban hành các chính sách mới phù hợp với điều kiện của địa phương để có thể huy động được các nguồn lực cho phát triển. Trong đó, tỉnh quyết tâm cải thiện vị trí của Chỉ số cải cách hành chính, để nằm vào nhóm 20 của cả nước.

Thứ hai là huy động mọi nguồn lực trong ngân sách, ngoài ngân sách để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ công nghiệp, du lịch, hạ tầng số; trong đó, quyết tâm triển khai hoàn thành giai đoạn một của tuyến động lực ven biển kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Long An, Tiền Giang qua Bến Tre và các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đột phá thứ ba là tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội theo Tầm nhìn chiến lược của tỉnh; trong đó, tỉnh hết sức quan tâm đến nhân lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nhân lực quản lý trong hệ thống chính trị cũng như quản lý trong các doanh nghiệp, hợp tác xã./.

Trân trọng cảm ơn Ông!

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục