Hành vi đưa vào lãnh thổ Việt Nam bệnh phẩm, đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật mà không thực hiện việc kiểm dịch theo quy định và không có văn bản đồng ý của Cục Thú y sẽ bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng.

Hành vi không chấp hành các biện pháp xử lý vệ sinh thú y theo quyết định của cơ quan thú y có thẩm quyền đối với động vật, sản phẩm động vật bị nhiễm mầm bệnh thuộc danh mục các bệnh nguy hiểm hoặc danh mục các bệnh phải công bố dịch hoặc nhiễm vi sinh vật lạ gây hại... sẽ bị phạt từ 20 - 25 triệu đồng.

Những quy định trên được nêu tại Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành.

Nghị định gồm 5 Chương, 38 Điều quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Các hành vi vi phạm hành chính bao gồm vi phạm quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật; quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật; sơ chế sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quy định về quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y; quy định về hành nghề thú y và các quy định khác trong lĩnh vực thú y.

Đối tượng áp dụng đối với cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó. Người chưa thành niên có hành vi vi phạm thì xử phạt theo quy định tại Điều 7 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6./.

(TTXVN/Vietnam+)