Ông Trương Tấn Sang - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" khẳng định những tác phẩm văn học, báo chí hai năm qua đã góp phần đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Phát biểu tại lễ sơ kết và tặng thưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc năm 2009 về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tối 14/5, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao của cuộc vận động mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiến hành trong hơn ba năm qua.

Năm 2010, tuyên truyền về cuộc vận động hướng vào chủ đề trọng tâm là học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" gắn với tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các ngày lễ lớn của dân tộc.

Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động hy vọng và tin tưởng các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ sẽ có nhiều tác phẩm chất lượng cao, giàu tính tư tưởng, tính nghệ thuật, truyền cảm và lan tỏa mạnh mẽ đề tài lớn này.

Báo cáo sơ kết hai năm cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" khẳng định cuộc vận động tiếp tục là sự kiện quan trọng trong đời sống văn hóa, báo chí Việt Nam; được các cơ quan lãnh đạo, quản lý văn hóa nghệ thuật, báo chí quan tâm; được các văn nghệ sĩ, nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp nhiệt tình hưởng ứng.

So với năm 2008, số lượng tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động tăng đáng kể. Ủy ban toàn quốc các Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam có hơn 600 tác phẩm; 10 hội chuyên ngành Trung ương có hơn 300 tác phẩm. Riêng hội Nhà báo Việt Nam có tới hàng nghìn tin, bài của hội viên các cấp hội tham gia.

Cuộc vận động tiếp tục thu hút các nghệ sĩ, báo chí tham gia sáng tạo với các loại hình phong phú; ở mỗi loại hình đều có sự góp mặt của hầu hết các thể loại văn học, nghệ thuật, báo chí...

Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều thế hệ, nhiều địa phương, nhiều dân tộc đã tham gia.

Các tác phẩm đều tập trung nêu bật tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ; tình cảm, niềm kính yêu của nhân dân ta đối với Bác; tác động tích cực của cuộc vận động đối với tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thành công của cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về Bác Hồ trong năm 2009 một lần nữa khẳng định đề tài về Bác Hồ luôn là một đề tài lớn, tươi mới, có sức rung động mãnh liệt, là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận đối với các văn nghệ sĩ, nhà báo. Cuộc vận động đã đáp ứng tình cảm thiêng liêng, tha thiết đồng thời là niềm vinh dự lớn lao của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo.

Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã quyết định tặng thưởng 72 tác phẩm có chất lượng tiêu biểu và 14 đơn vị báo chí, nghệ thuật Trung ương, địa phương có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, triển khai cuộc vận động./.

Công Hải (Vietnam+)