Nhận định Hải Phòng là một cực tăng trưởng của cả nước và với lợi thế lớn về cảng biển, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu thành phố tập trung phát triển các ngành dịch vụ để sớm trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển lớn ở phía Bắc và cũng là một trong những trung tâm dịch vụ tài chính, ngân hàng của cả nước.

Tổng Bí thư đưa ra yêu cầu trên với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong quá trình kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tại thành phố Hải Phòng trong hai ngày 7 và 8/4.

Nhấn mạnh việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp phải theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ thành phố phải tổ chức thật tốt việc thảo luận những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý Đảng bộ thành phố phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, nghiêm túc nhìn thẳng vào những yếu kém, khuyết điểm để có hướng sửa chữa, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy phải thực hiện đúng quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ; chú ý phát hiện những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ thành phố phải đồng thời làm tốt cả hai nhiệm vụ là tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, không được vì lý do chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp mà lơi lỏng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Theo báo cáo của Thành ủy Hải Phòng, trong quý 1, kinh tế của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển khá đồng đều ở tất cả các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,82%.

Một số ngành, lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao như thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, sản lượng hàng hóa qua cảng, thu hút lao động. Dịch vụ thương mại tăng trưởng mạnh cả về hàng hóa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Đến dự và phát biểu với Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015), Tổng Bí thư  đề nghị các tham luận tại đại hội cần sinh động, trong đó tập trung phân tích, làm rõ, đề cập thẳng vào những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân.

Trong thời gian làm việc tại thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân của Nhà máy ximăng Hải Phòng, Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng. Tổng Bí thư cũng đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, Đền liệt sĩ quận Hồng Bàng; thăm và tặng quà một số gia đình chính sách./.

Đỗ Cường (Vietnam+)