Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh chính thức đi vào hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Ngày 17/5, tỉnh Bắc Ninh chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công của tỉnh. Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 15/3/2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ký ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, có trụ sở đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, việc thành lập Trung tâm hành chính công thể hiện quyết tâm cao độ của lãnh đạo tỉnh nhằm tạo chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cách thức làm việc với người dân, doanh nghiệp vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ.

Trung tâm đi vào hoạt động sẽ giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch công việc; đồng thời phát huy quyền làm chủ, tăng cường sự giám sát của nhân dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức.

Trung tâm hành chính công còn là đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định; đồng thời, tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao./.