Ảnh minh họa. (Nguồn: Unified Courts of Guam)

Tòa án Liên bang Mỹ tại khu Manhattan đang thụ lý đơn kiện của những người Herero và Nama thuộc Namibia, cáo buộc Đức đã gây ra tội ác diệt chủng khiến hơn 100.000 người chết vào đầu thế kỷ 20.

Theo tòa án, phía Đức đã từ chối thảo luận với nguyên đơn về việc xem xét lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, và khẳng định rằng bất kỳ sự dàn xếp nào cũng sẽ không bao gồm việc bồi thường cho các nạn nhân, ngay cả trong trường hợp tòa đưa ra phán quyết nghiêng về phía Namibia.

Theo các tài liệu lịch sử, cuộc tàn sát được thực hiện từ năm 1904 đến 1908, khi Namibia là thuộc địa của Đức. Khi đó, những người Herero và Nama đã chống lại sự cai trị của người Đức. Người Đức bị cáo buộc đã tàn sát một cách tàn nhẫn người Herero và Nama, đồng thời mang nhiều hộp sọ về Đức để nghiên cứu khoa học.

Nhiều nhà sử học cho rằng đây là cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20.

Năm 1985, Liên hợp quốc cũng đã nhận định rằng cuộc tàn sát này hội tụ đủ các yếu tố của một cuộc diệt chủng./.