Duc ho tro Viet Nam bao ton va su dung ben vung he sinh thai rung hinh anh 1Dự án tăng cường năng lực trong quản lý khu bảo tồn. (Ảnh: Cục Kiểm Lâm)

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khởi động dự án Chương trình bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam.

Dự án Chương trình bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) ký kết thỏa thuận thực hiện dự án ngày 26/6/2015.

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 4,95 triệu Euro, trong đó đóng góp từ Chính phủ Đức 4,5 triệu Euro. Dự án do Tổng cục Lâm nghiệp và GIZ triển khai trong 36 tháng (2015-2018).

Ông Trần Thế Liên, Giám đốc dự án cho biết, đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật với mục tiêu là thiết lập các điều kiện cần thiết nhằm cải thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường năng lực quản lý nhà nước và thực hiện các sáng kiến quốc tế về lâm nghiệp. Dự án sẽ hỗ trợ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt nam được thiết lập ở cấp trung ương và góp phần thực hiện Chiến lược tăng trưởng Xanh.

Trong thời gian đầu, dự án tập trung thực hiện tăng cường thể chế ở cấp Trung ương và địa điểm triển khai tại cấp tỉnh sẽ được cân nhắc, lựa chọn tùy theo điều kiện và nhu cầu thực tế.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Cao Chí Công, mong muốn dự án sẽ góp phần đạt được mục tiêu 2,4 triệu ha rừng đặc dụng, hoàn thiện và quản lý có hiệu quả 176 khu rừng đặc dụng, trong đó có 34 vườn quốc gia.

Theo ông Cao Chí Công, Việt Nam là một trong các nước có độ đa dạng về các hệ sinh thái quan trọng và các loài động, thực vật hoang dã đặc hữu, quý hiếm. Tuy nhiên, sự đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng đang phải đối mặt với sức ép rất lớn từ khoảng hơn 25 triệu người đang sinh sống gần các khu rừng đặc dụng và khoảng 20% sinh kế của họ phụ thuộc vào rừng và các lâm sản ngoài gỗ.

Sớm xác định được tầm quan trọng của các hệ sinh thái rừng, Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo tồn thiên nhiên và thiết lập một hệ thống rừng đặc dụng trên 2,2 triệu ha với 30 vườn quốc gia, 114 khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn các loài sinh cảnh../.
Ngọc Dung (Vietnam+)