Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 29/8, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 399/TB-VPCP, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phảm phần mềm, dịch vụ phần mềm.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận, mục đích của Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định nói trên để giúp tháo gỡ vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin trong việc thực hiện chính sách thuế nhà thầu theo đề nghị của Hiệp hội Phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, đến nay Bộ Tài chính đã ban hành các quy định giải quyết cơ bản những vướng mắc này nên việc ban hành Quyết định nói trên là không thực sự cần thiết. Bởi vậy, Thủ tướng Chính phủ dừng ban hành Quyết định này.

Trước đó, VietnamPlus đã có bài viết phân tích về những bất cập của dự thảo Quyết định này./.