Trước tình trạng ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi yêu cầu nếu không có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đúng quy định; sản xuất chế biến hàng hóa thủy sản gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, doanh nghiệp sẽ không được hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu chấm dứt ngay tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất; đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra về tình trạng xử lý nước thải ra môi trường. Những nhà máy sản xuất chế biến không đủ điều kiện về đảm bảo môi trường phải có biện pháp xử lý cụ thể, nếu cần thiết, cơ quan chức năng rút giấy phép hoạt động.

Đối với những doanh nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường, cơ quan chức năng cần tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Không thể xử phạt rồi tiếp tục cho hoạt động, xử phạt phải đi đôi với giải pháp khắc phục. Doanh nghiệp sau khi bị xử phạt nếu tiếp tục gây ô nhiễm môi trường sẽ bị rút giấy phép, đình chỉ hoạt động, khi nào có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đúng quy định, sản xuất chế biến không gây ô nhiễm môi trường mới cho hoạt động trở lại. Nhà máy không có hệ thống xử lý nước thải, chất thải ra môi trường sẽ không được hoạt động.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, tại cụm công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu hiện có bảy nhà máy chế biến bột cá. Trong quá trình sản xuất, bảy nhà máy này đều vi phạm về bảo vệ môi trường như không làm đề án bảo vệ môi trường chi tiết, không xây dựng hệ thống xử lý nước thải, xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường, gây mùi hôi thối, nồng nặc khó chịu ra môi trường tự nhiên, ảnh hưởng đời sống, sức khỏe của nhân dân.

Nghiêm trọng hơn, khu vực cụm công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu còn 16/19 doanh nghiệp và các doanh nghiệp chế biến thủy sản dọc hai bên tuyến đường từ Minh Lương đến Cảng cá Tắc Cậu cũng không có hệ thống xử lý nước thải như Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Biển, Minh Đạt, Kim Ngọc… Một số doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, không vận hành hoặc vận hành xử lý nước thải ra môi trường mang tính đối phó với lực lượng kiểm tra.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang đã nhiều lần nhắc nhở, xử phạt các doanh nghiệp vi phạm nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường ở cụm công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu vẫn chưa được cải thiện./.

Lê Huy Hải (TTXVN)