Ngày 15/7, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết lãnh đạo tỉnh này đã ký Quyết định số 2458/QĐ- Ủy ban Nhân dân về việc dừng thu phí đường bộ tại Trạm thu phí Tam Kỳ (km 997+500-km 997+800 Quốc lộ 1A) bắt đầu từ 0 giờ, ngày 20/7 tới.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao cho Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (CIENCO 5) chịu trách nhiệm làm việc với đơn vị thu phí (là đơn vị mà CIENCO 5 giao quyền thu phí) để dừng thu phí từ thời điểm kể trên.

Lực lượng công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Quảng Nam bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Trạm thu phí Tam Kỳ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng giao nhiệm vụ cho Cục thuế Quảng Nam làm việc với các đơn vị chức năng liên quan để kiểm tra số liệu tài chính, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán, thanh lý hợp đồng theo quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết theo báo cáo từ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, đến hết tháng Năm vừa qua, đơn vị đã hoàn đựơc vốn đầu tư từ việc thu phí đường bộ tại Trạm thu phí Tam Kỳ.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 làm việc với đơn vị thu phí tại Trạm thu phí Tam Kỳ tạm dừng thu phí bắt đầu từ 0 giờ ngày 15/6 vừa qua. Tuy nhiên đơn vị thu phí vẫn tiếp tục thu phí tại trạm đã gây bức xúc trong dư luận cũng như những người điều khiển phương tiện giao thông qua lại khu vực này.

Để hoàn vốn cho nhà đầu tư (CIENCO 5) sau khi xây dựng tuyến đường tránh thành phố Tam Kỳ, năm 2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có quyết định để CIENCO 5 tổ chức thu phí tại Trạm thu phí đường bộ Tam Kỳ./.