Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Tập đoàn này đã yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) dừng việc triển khai thực hiện Đài vinh danh công trình Truyền tải điện 500kV Bắc - Nam do đây mới chỉ là ý tưởng và thời điểm này chưa thích hợp cho việc triển khai.

Trước đó, EVN NPT đã có thông tin gửi các các cơ quan báo chí xung quanh việc xây dựng Đài vinh danh công trình Truyền tải điện 500kV Bắc - Nam.

Trong đó nêu lên tầm quan trọng của việc xây dựng công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 được thi công từ năm 1992 và hoàn thành năm 1994, đi qua 14 tỉnh, thành phố….

Đồng thời Tổng công ty này cũng nêu lên ý nghĩa của ý tưởng triển khai xây dựng Đài vinh danh bằng nguồn vốn xã hội hóa, qua đề xuất của các cựu cán bộ lãnh đạo và công nhân viên tham gia xây dựng công trình đường dây thế kỷ này.

Mục đích của ý tưởng xây dựng Đài vinh danh công trình Truyền tải điện 500 kV Bắc - Nam theo EVN NPT là để tri ân các thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân và các lực lượng đã tham gia xây dựng công trình.

Nếu được triển khai, công trình văn hóa này sẽ đem đến cho xã hội một thông điệp cần phải bảo tồn và phát huy giá trị của một sự kiện mang tính lịch sử sâu sắc, ở đó, sự cống hiến, sự hy sinh của những người tham gia đã được Nhà nước, xã hội ghi nhận và vinh danh.

EVN NPT cho biết, cho đến nay, việc huy động kinh phí đóng góp từ các tổ chức, cá nhân chưa được thực hiện./.