Vượt lầy. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Chiến sỹ lái xe Lê Văn Bạch, giáo viên xung phong vào chiến trường, vượt cung đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Chiến sỹ lái xe Lê Văn Bạch, giáo viên xung phong vào chiến trường, vượt cung đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Cua chữ A - một trọng điểm trong cụm liên hoàn ATP. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Cua chữ A - một trọng điểm trong cụm liên hoàn ATP. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)