Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông vẫn chưa ấn định ngày khai thác

Mặc dù đến nay đã hoàn thành 99% khối lượng xây lắp, chỉ còn 1% khối lượng công việc nhưng dự án Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông vẫn tiếp tục “lỗi hẹn.”
(TTXVN/Vietnam+)