Ga Đà Nẵng được xây dựng và khánh thành vào năm 1902. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ga Đà Nẵng được mở rộng trở thành ga khu đoạn. Tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua ga có chiều dài khoảng 30 km, ga Đà Nẵng là một trong những ga quan trọng nhất trên tuyến Ký sự đường sắt Bắc-Nam. Hiện nay, ga Đà Nẵng thuộc loại lớn và tốt nhất miền Trung, tiêu chuẩn ga hạng Nhất cùng với ga Vinh. Hiện nay thành phố và Bộ giao thông vận tải đang xúc tiến dự án di dời ga ra khỏi trung tâm thành phố.