Ga Sài Gòn là nhà ga cuối cùng trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Nằm ở điểm cuối hành trình trên tuyến đường sắt xuyên Việt nhưng ga Sài Gòn lại là công trình đầu tiên do người Pháp khởi công – nhà ga được xây dựng năm 1881 và hoàn thành năm 1885. Ngày 14/11/1975, Chính phủ quyết định khôi phục tuyến đường sắt Bắc Nam sau 30 năm gián đoạn.Trong thời gian hơn một năm, Nhà nước và nhân dân ta đã tập trung nhân lực, vật lực hoàn thành thông tuyến vào ngày 31/12/1976. Ngày nay, ga Sài Gòn là ga hành khách trọng điểm của ngành Đường sắt, là đầu mối giao thông