Ngày 11/6 tại Hà Nội, dự án hỗ trợ trẻ em lang thang giai đoạn 2 (2009-2011) do Ủy ban châu Âu (EC) tài trợ với tổng kinh phí gần 43 tỷ đồng đã chính thức được triển khai.
 
Được thực hiện tại 10 địa phương là Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, dự án gồm 3 hợp phần chính là nâng cao năng lực trong lập kế hoạch; quản lý điều phối và thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho trẻ lang thang và trẻ có nguy cơ lang thang hoà nhập xã hội; thông tin-giáo dục-truyền thông ngăn ngừa trẻ em lang thang.
 
Mục tiêu của dự án là tư vấn, hỗ trợ hồi gia cho khoảng 7.000 trẻ em lang thang và trẻ có nguy cơ lang thang, trong đó tái hoà nhập bền vững cho khoảng 500 em. Dự án cũng đặt mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho khoảng 2.000 gia đình nghèo có trẻ lang thang và trẻ có nguy cơ cao; hỗ trợ tiếp cận giáo dục cơ bản và dịch vụ y tế cho 5.500 em, dạy nghề cho 1.500 em và hỗ trợ chăm sóc thay thế cho 500 em có hoàn cảnh đặc biệt.
 
Giai đoạn 1 của dự án với số tổng vốn 6,8 triệu euro do EC tài trợ được thực hiện từ tháng 8/2004 đến 7/2007 đã giúp gần 7.500 trẻ em lang thang của 10 tỉnh, thành phố gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Phú Yên và Thừa Thiên-Huế được tiếp cận, tư vấn và trong đó có 2.990 trẻ em dưới 16 tuổi đã hòa nhập gia đình bền vững.
 
Ngoài kết quả trên, còn có gần 5.000 trẻ em được hòa nhập xã hội, trên 7.000 trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, học nghề, giới thiệu việc làm, được nhận chăm sóc, đỡ đầu.
 
Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong những năm qua, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được quan tâm và nhiều văn bản, chính sách liên quan đến vấn đề này đã được ban hành như Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Kế hoạch chăm sóc và bảo vệ trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Các địa phương, ngành cũng đã triển khai nhiều dự án giúp đỡ trẻ em lang thang như đưa trẻ em trở về với gia đình; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tư vấn, dạy nghề./.
 
Hồng Hạnh (Vietnam+)