EFE du bao Tong thong Venezuela se bi phe truat trong vong 6 thang hinh anh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: AFP)

Ngày 27/12, hãng EFE đưa tin chỉ trong vòng 6 tháng tới, phe đối lập Venezuela sẽ xem xét việc phế truất Tổng thống Nicolas Maduro tại Quốc hội.

Tổng Bí thư đảng Hành động Dân chủ (AD) Henry Ramos Allup cho biết, vấn đề này đã được tất cả các đảng trong liên minh đối lập Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) thông qua nhằm phế truất Tổng thống Maduro trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2019.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 6/12, MUD giành được 112 trong tổng số 167 ghế tại Quốc hội. Trong khi đó, Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền chỉ giành được 55 ghế./.
(Vietnam+)