Mô hình nhà máy điện hạt nhân. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên minh Châu Âu (EU) công bố kết quả dự án "Hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao khung pháp lý về an toàn hạt nhân và tăng cường năng lực cho cơ quan pháp quy về hạt nhân của Việt Nam và trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của cơ quan pháp quy", do EU tài trợ với tổng kinh phí 2 triệu Euro và vốn đối ứng của Việt Nam là 3 tỷ đồng.

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng an toàn hạt nhân quốc gia nhấn mạnh hợp tác song phương giữa Việt Nam-EU đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt, sau lễ ký kết Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện giữa hai nước năm 2012, đã đánh dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên trong 20 năm qua và đưa quan hệ hợp tác sang giai đoạn mới với phạm vi và mức độ hợp tác sâu rộng hơn.

Dự án đã hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị nhân lực cần thiết cho chương trình phát triển điện hạt nhân, đặc biệt nâng cao năng lực kỹ thuật cho cơ quan pháp quy hạt nhân của Việt Nam, phục vụ công tác thẩm định địa điểm, thanh tra nhà máy điện hạt nhân, ứng phó sự cố và kiểm soát phóng xạ môi trường.

Trong 3 năm thực hiện dự án từ ngày 18/5/2012 đến nay, đã góp phần giúp Việt Nam nâng cao năng lực hoạt động quản lý nhà nước của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Bên cạnh đó, dự án còn đạt được nhiều kết quả trong việc hỗ trợ Cơ quan pháp quy hạt nhân xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Cũng tại lễ công bố, ông Franz Jessen, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cho biết: Việc ứng dụng và phát triển hạt nhân phụ thuộc vào quyền quốc gia nhưng phải đảm bảo vận hành an toàn và kiểm đếm hạt nhân, trong hoạt động vận hành phải phòng tránh tai nạn và sự cố theo tiêu chuẩn tốt nhất.

Đại sứ ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đồng thờ, cam kết sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của EU trong khuôn khổ các vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh hạt nhân.

Ông Jorge Tirira, Giám đốc kỹ thuật dự án nhấn mạnh tầm quan trong trong việc triển khai dự án, nâng cao năng lực quốc gia về đánh giá, thẩm định, báo cáo phân tích an toàn cũng như phân tích đưa ra khuyến nghị trong cấp phép đối với các cơ sở hạt nhân, những tác động khi đặt cơ sở, địa điểm tới môi trường. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm để loại bỏ hay hạn chế những tai nạn liên quan đến hạt nhân cũng như sẵn sàng ứng phó sự cố hạt nhân và các tình huống khẩn cấp./.