Báo cáo của Ủy ban châu Âu công bố ngày 8/10 xác nhận Liên minh châu Âu (EU) không đạt được mục tiêu đặt ra cho năm 2010 là giảm một nửa sự mất đa dạng sinh học.

Đánh giá về việc thực thi Kế hoạch Hành động Đa dạng sinh học của Ủy ban trên, báo cáo nêu rõ sự đa dạng sinh học của châu Âu vẫn đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những yêu cầu thái quá mà con người đặt ra với môi trường, chẳng hạn như thay đổi mục đích sử dụng đất, ô nhiễm, biến đổi khí hậu...

Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh đã có những bài học quan trọng được rút ra từ quá trình thực hiện kế hoạch hành động trên và chúng sẽ trở thành nền tảng cho chiến lược hậu 2010 của EU.

Ủy viên Ủy ban Môi trường của EU Janez Potocnik nói: "Chúng ta đã rút ra một số bài học rất quan trọng và có thể đưa vấn đề đa dạng sinh học lên hàng đầu của chương trình nghị sự chính trị. Nhưng chúng ta cần có sự tham gia của tất cả mọi người và không chỉ ở châu Âu." Theo bà, mối đe dọa này đối với thế giới thậm chí còn lớn hơn ở châu Âu.

Báo cáo cũng nhận định đã có những tiến bộ đáng kể trong một số lĩnh vực trong hai năm qua, thông qua việc thực hiện khoảng 150 hành động khác nhau.

Cụ thể, EU đã thành công trong việc ngăn chặn tình trạng suy giảm của những loài động thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, bảo vệ môi trường sinh sống của những loài này. Mạng lưới Natura 2000 đã được mở rộng đáng kể và nay bao gồm khoảng 26.000 địa điểm, chiếm 18% lãnh thổ đất đai của EU.

Quỹ hoạt động dành cho các vấn đề quan trọng hơn về đa dạng sinh học và nhằm hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch đa dạng sinh học của EU cũng phát triển đáng kể về quy mô. Những nỗ lực nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển và nước ngọt đã được tăng cường bởi Chiến lược Biển mới của EU

Các chương trình nghiên cứu về phương diện kinh tế học của hệ sinh thái và đa dạng sinh học đang được tiến hành đã giúp nâng cao nhận thức về giá trị kinh tế của các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Theo báo cáo, Kế hoạch Hành động Đa dạng sinh học của EU, được phát động năm 2006, cũng đã giúp tăng cường hiểu biết về những nguyên nhân của tình trạng mất đa dạng sinh học (như biến đổi khí hậu), cách thức các hoat động về đa dạng sinh học và những lĩnh vực khác liên quan tới nhau, và vai trò quan trọng của các hệ sinh thái đối với việc giảm thiểu và thích nghi với tình trạng biến đổi khí hậu.

Tháng Ba vừa qua, EU đã cam kết hướng tới mục tiêu mới, giảm một nửa tình trạng mất đa dạng sinh học và sự xuống cấp của các dịch vụ hệ sinh thái tại EU vào năm 2020, khôi phục các dịch vụ này trong khi tăng cường sự đóng góp của EU vào việc ngăn chặn tình trạng mất đa dạng sinh học trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)