Ngày 25/10, các nhà lãnh đạo của 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí ra tuyên bố đề cập tới quan hệ giữa khối này với Mỹ sau khi những thông tin rò rỉ về hoạt động do thám của Mỹ làm khuấy động dư luận.

Mặc dù chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh EU chủ yếu tập trung vào vấn đề kinh tế và tị nạn, song gần như đã bị chi phối bởi vụ bê bối tình báo Mỹ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tuyên bố của hội nghị nêu rõ: "Nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước đã thảo luận về những diễn biến gần đây liên quan tới các vấn đề tình báo tiềm tàng, cũng như những quan ngại sâu sắc của các công dân châu Âu về các sự vụ này.

Họ nhấn mạnh việc thu thập tình báo là nhân tố quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. Điều này tác động đến quan hệ trong nội bộ các nước châu Âu cũng như trong quan hệ với Mỹ. Sự thiếu lòng tin có thể gây phương hại sự hợp tác cần thiết trong lĩnh vực thu thập tin tình báo.

Nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước lưu ý đến ý định của Pháp và Đức muốn tiến hành thảo luận song phương với Mỹ trước cuối năm nay nhằm tìm kiếm sự cảm thông trong quan hệ về lĩnh vực này. Họ nhấn mạnh rằng các nước EU khác sẵn lòng tham gia sáng kiến này.

Họ cũng lưu ý Nhóm công tác hiện nay giữa EU và Mỹ làm việc trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu và kêu gọi sự tiến bộ nhanh chóng và mang tính xây dựng trong lĩnh vực đó"./.