Ngày 30/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam (EuroCham) đã công bố sách Trắng “Các vấn đề thương mại, đầu tư và kiến nghị” xuất bản lần thứ năm với sự chủ trì của ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham.

Cũng như các ấn bản trước, sách Trắng 2013 bao quát các ngành lớn mà gần 800 công ty thành viên của EuroCham tham gia như: dược phẩm, sản phẩm tiêu dùng nhanh, năng lượng, viễn thông, ôtô, du lịch, ngân hàng...

Cuốn sách nhằm phản ánh tới Chính phủ Việt Nam các vấn đề chính ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động ở Việt Nam.

Theo đó, trong năm vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã dành được nhiều thành công trong kiểm soát lạm phát, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ nhằm thu hút nguồn vốn FDI của châu Âu vào Việt Nam.

Cụ thể, Việt Nam đang cạnh tranh với quốc tế dựa trên chi phí lao động thấp, nhưng có nhu cầu chuyển từ nền kinh tế chuyên sâu về lao động sang nền kinh tế công nghệ và các giá trị gia tăng, nhưng các nhà đầu tư không chắc sẽ mang công nghệ vào Việt Nam, khi việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện hiệu quả.

Ngoài ra, nội dung sách Trắng 2013 còn đề cập đến nhiều vấn đề và những kiến nghị thiết thực ở các lĩnh vực: nhân sự-đào tạo, giao nhận-vận tải, công nghệ thông tin, dược phẩm, thực phẩm-dinh dưỡng, du lịch-nhà hàng-khách sạn…

Ông Paul Jewell, Giám đốc điều hành EuroCham cho biết EuroCham tin tưởng những bước tiến gần đây như việc bắt đầu đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU là một dấu hiệu quan trọng. Nếu Chính phủ thành công trong việc giải quyết các vấn đề đưa ra bởi cộng đồng doanh nghiệp và một FTA toàn diện được thống nhất thì Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia mạnh trong khu vực. Đầu tư nước ngoài trực tiếp sẽ tiếp tục tăng cả về số lượng và chất lượng, doanh nghiệp châu Âu ngày càng nhận ra Việt Nam là cửa ngõ ASEAN./.

Mỹ Phương (TTXVN)