Facebook đang đề nghị người dùng chấp nhận sử dụng các email mã hóa bởi chuẩn PGP phổ biến để cài đặt lại mật khẩu cho lần đầu tiên sử dụng mạng xã hội này.

Người dùng muốn tận dụng lợi thế của các tiêu chuẩn bảo mật mới có thể yêu cầu Facebook áp dụng khóa mã bất kỳ email nhạy cảm nào mà mạng xã hội này gửi tới người dùng, chẳng hạn như cài đặt lại mật khẩu hoặc các thông báo khác.

Trong một bài viết đăng blog, Facebook giải thích cách thức hoạt động của tính năng bảo mật trên, theo đó, người dùng từ giờ có thể sử dụng tính năng thử nghiệm mới này khi cho phép thêm nút OpenPGP trong hồ sơ tài khoản cá nhân; nút chức năng này có thể được sử dụng để mã hóa email thông báo "đầu-cuối" gửi từ Facebook đến các tài khoản email của người dùng. Mọi người dùng cũng có thể chọn nút OpenPGP để mã hóa các thông báo được lựa chọn.

Tiêu chuẩn mã hóa Facebook đang sử dụng, PGP, được coi là tiêu chuẩn vàng của mã hóa email. Cựu nhân viên tình báo Mỹ, Edward Snowden đã sử dụng chuẩn mã hóa này để mã hóa các email tiết lộ thông tin về hoạt động tình báo của Mỹ và các cơ quan an ninh Mỹ đã thất bại khi cố gắng giả mã các email của Snowden./.