Mạng xã hội Facebook đã bắt đầu sử dụng một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mới để xác định và cảnh báo người dùng có dấu hiệu tự sát.

Hệ thống AI này đã được "huấn luyện" để cập nhật tình trạng cập và đưa ra cảnh báo tiếp theo cho thấy ai đó đang gặp nguy hiểm.

Thuật toán ngay lập tức sẽ gửi báo cáo tới một nhóm tư vấn của Facebook để sau đó liên hệ với người dùng và đưa ra các giúp đỡ thích hợp.

Hiện tại, Facebook dựa vào hệ thống báo cáo của con người về các vụ tự sát tiềm tàng. Ở hệ thống này, bạn bè của người dùng có thể nhấp vào nút để thông báo cho Facebook biết về các cập nhật có dấu hiệu báo trước một vụ tự sát.

Và tới đây, hy vọng nhiều người sẽ được giúp đỡ bởi một hệ thống tự động dựa trên AI. 

AI sẽ xem xét các trạng thái cho thấy người dùng đang buồn hoặc đau đớn, cũng như những phản hồi từ bạn bè thể hiện mối quan tâm lo lắng.

Facebook cũng bổ sung các công cụ ngăn chặn tự tử vào Facebook Live sau khi một số người đã thể hiện cái chết của mình khi sử dụng tính năng này.

Điều này sẽ cung cấp cho người xem tùy chọn để báo cáo một người bạn nếu họ lo lắng, và cung cấp cho các hãng tin tức để giúp đỡ.

Hiện tại, tính năng này chỉ mới được thử nghiệm tại Mỹ./.