Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: UN)

Chương trình Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) đang hợp tác cùng với liên minh các cơ quan khác phát triển công cụ thu thập dữ liệu mới nhằm giúp các chính phủ, tổ chức cứu trợ và phát triển ngăn ngừa và đối phó hiệu quả với khủng hoảng như dịch bệnh, mất mùa và thậm chí cả các cuộc xung đột.

Theo thông cáo báo chí ngày 27/11 của FAO, cùng với 15 cơ quan khác, FAO đã công bố Chỉ số Quản lý khủng hoảng (InfoRM), trong đó sẽ giúp làm rõ điều gì đã gây ra các cuộc khủng hoảng, và những gì các cộng đồng trong cuộc khủng hoảng này cần để đối mặt với chúng.

Hàng triệu người phụ thuộc vào nông-lâm-ngư nghiệp mỗi năm phải đối mặt với nhiều trận hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh và dịch bệnh trên động vật.

Khi điều này xảy ra, đời sống trong các cộng đồng này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí còn đe dọa đến việc sản xuất và phân phối lương thực, tác động đến an ninh lương thực toàn cầu.

InfoRM được thiết kế nhằm giúp xác định ra nơi nào và tại sao các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra. Chỉ số này sẽ giúp cung cấp một bức tranh rủi ro tập hợp từ 50 thông số khác nhau nhằm đo lường được ba mức độ rủi ro: sự nguy hiểm đối với con người, rủi ro của cộng đồng và khả năng đương đầu của họ.

Dữ liệu này sẽ được tổng hợp thành một cơ sở dữ liệu rủi ro thống nhất, đơn giản cho mỗi quốc gia, bao gồm cả mối nguy hiểm tự nhiên và con người, rủi ro và thiếu khả năng đối phó.

Hiện tại, InfoRM sẽ bao quát 191 quốc gia trên thế giới./.