Fitch Rating xep hang Agribank muc B+ voi trien vong 'Tich cuc' hinh anh 1Giao dịch tại Agribank. (Nguồn: TTXVN)

Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho biết, tổ chức tín nhiệm Fitch Ratings đã tiếp tục xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn của Agribank ở mức B+ với triển vọng “Tích cực”, sàn xếp hạng hỗ trợ ở mức “B+”.

Trong bản công bố đánh giá xếp hạng này, Fitch Ratings xem xét tới môi trường hoạt động được cải thiện của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong đó phản ánh sự cải thiện của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trong việc hoạch định chính sách kinh tế đã thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô và khả năng dự báo.

[Lợi nhuận của Agribank đạt 5.018 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay]

Theo Fitch, Chính phủ sẽ hỗ trợ Agribank khi cần thiết do tầm quan trọng của Agribank trong hệ thống ngân hàng và là một trong 4 ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam về tài sản và có hệ thống chi nhánh rộng lớn.

Triển vọng "Tích cực" đối với xếp hạng nhà phát hành nợ của Agribank phản ánh quan điểm của Fitch Ratings về khả năng cải thiện của quốc gia trong việc cung cấp các hỗ trợ lớn trong trường hợp cần thiết. Sự nâng hạng xếp hạng đối với Việt Nam có khả năng sẽ nâng thang đánh giá đối với Agribank.

Trong năm 2017, Agribank đã tăng trưởng lợi nhuận 20%, đạt mức kỷ lục 5.018 tỷ đồng; tổng tài sản của ngân hàng này cũng đã chính thức vượt con số 1 triệu tỷ đồng, đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng; nguồn vốn huy động gần 1,1 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 17,6% so với năm 2016, đạt gần 900.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 650.000 tỷ đồng, chiếm 73,6% dư nợ; tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,54%; riêng số tiền nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.200 tỷ đồng./.
Thúy Hà (Vietnam+)