Ông Phùng Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc FPT IS cho biết đã nhận được những cam kết mạnh mẽ từ Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia để thúc đẩy các đơn vị hỗ trợ công việc triển khai thuận lợi. (Nguồn: FPT)

Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) ngày 20/7 đã chính thức đưa Hệ thống thông tin quản lý Tài chính cho Kho bạc Nhà nước - Chính phủ Hoàng gia Campuchia (FMIS) vào vận hành.

Theo FPT, đây là hệ thống công nghệ thông tin quy mô toàn quốc đầu tiên của Campuchia. Trong tháng Bảy, hai phân hệ quan trọng nhất của hệ thống là Sổ cái (GL) và Phân bổ ngân sách (BA) sẽ được đưa vào hoạt động. Các phân hệ còn lại là Quản lý chi (AP), Quản lý thu (AR), Quản lý mua sắm (PO) và Quản lý ngân quỹ (CM) sẽ được ứng dụng trong năm nay.

Dự kiến, đến hết năm, FMIS sẽ được triển khai tại 8 đơn vị trực thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia. Dự kiến, việc triển khai tại tới 25 kho bạc cấp tỉnh sẽ được hoàn tất vào tháng 3/2016.

Trước khi triển khai FMIS, vấn đề quản lý tài chính và quyết toán ngân sách của Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia gặp nhiều khó khăn như quy trình nghiệp vụ thiếu chuẩn hóa, quản lý tác nghiệp và thống kê báo cáo thủ công, cán bộ kho bạc phải mất nhiều thời gian và thao tác để kiểm tra sổ sách…

Triển khai thành công FMIS, Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia sẽ có hệ thống ứng dụng và cơ sở dữ liệu tập trung, cập nhật theo thời gian thực. Thông qua hệ thống này, Bộ Kinh tế và Tài chính cũng như Chính phủ Campuchia luôn theo dõi các chỉ số tài chính quan trọng ảnh hưởng đến nền kinh tế để ra các quyết sách kinh tế vĩ mô kịp thời...

[FPT thắng thầu hệ thống quản lý kho bạc nhà nước Campuchia]

Thông báo của FPT dẫn lời ông Aun Pornmoniroth (Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia) cho biết việc đưa hệ thống FMIS vào vận hành trong năm 2015 và 2016 sẽ mang lại những thay đổi lớn trong công cuộc hiện đại hóa cho Bộ Tài chính và Kinh tế Campuchia, Kho bạc Nhà nước, các đơn vị Kho bạc cấp tỉnh cũng như các đơn vị khác thuộc Chính phủ Campuchia. FMIS đang đem lại công cụ hỗ trợ trực tiếp cho công cuộc cải cách phân bổ ngân sách nói riêng cũng như cải cách quản lý tài chính công của Chính phủ Campuchia nói chung.

Trước đó, vào tháng 1/2014, FPT IS và Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia đã chính thức khởi động sự án FMIS. Dự án có giá trị gần 10 triệu USD được tài trợ vốn bởi Ngân hàng Thế giới (World Bank). Thời gian triển khai của dự án FMIS kéo dài trong 26 tháng và được FPT IS bảo trì trong 2 năm tiếp theo.

FMIS là dự án toàn cầu hóa đầu tiên mà FPT IS làm tổng thầu tại nước ngoài.