Tin từ Đại học FPT ngày 16/5 cho biết, sinh viên của trường này có thể lựa chọn học tiếng Anh tại Philippines hoặc tại Việt Nam.

Theo đó, tất cả sinh viên FPT thuộc khối ngành Công nghệ thông tin hoặc Kinh tế - Tài chính đã hoàn thành hoặc đang theo học chương trình tiếng Anh trình độ SUMMIT1 có thể tham gia khóa học tại Đại học Perpetual Help System Languages, Philippines.

Chương trình học tại Philippin sẽ truyền tải nội dung kiến thức tương đương với mức kiến thức của chương trình SUMMIT 2 tại Đại học FPT, kéo dài 6 tuần (19/7 đến 1/9) và đã bắt đầu nhận đăng ký của sinh viên cho tới hết ngày 8/6.

Nếu lựa chọn tham gia chương trình học SUMMIT 2 tại Philippines, ngoài học phí cho mức độ tiếng Anh này, sinh viên sẽ đóng thêm tối đa 15,7 triệu đồng cho các chi phí ăn ở, chi phí đi lại tại Philippines.

Là một trong những trường đại học có chương trình đào tạo và 100% giáo trình chuyên ngành bằng tiếng Anh, nên việc đào tạo ngoại ngữ được Đại học FPT đặc biệt chú trọng.

Chương trình học tiếng Anh tại Đại học FPT gồm 5 mức, trong đó SUMMIT 2 là trình độ tiếng Anh cao nhất./.