FPT Retail hiện đang vận hành 453 cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc. (Nguồn: FPT)

Hội đồng quản trị FPT đã quyết định thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bán ​lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) từ 85% xuống dưới 50% trong một nghị quyết được thông qua tối 1/8.

Theo đó, đơn vị này sẽ bán 30% vốn tại FPT Retail cho các tổ chức đầu tư tài chính và sau đó sẽ bán tối đa 10% để giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 10% cho các nhà đầu tư khác thông qua các công ty chứng khoán.

Thời gian thoái vốn được xác định là trong năm ​nay. Năm 2018, FPT sẽ niêm yết FPT Retail trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

FPT Retail là đơn vị có mức tăng trưởng cao nhất của FPT trong năm 2016 khi doanh thu mảng bán lẻ đạt 10.585 tỷ đồng, tăng trưởng 35% và lợi nhuận trước thuế là 259 tỷ đồng, tăng trưởng 44,2%. Tính tới hết 2016, FPT Retail có vốn điều lệ 200 tỷ đồng và hiện đang vận hành 453 cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc.

Nửa đầu năm 2017, doanh thu từ lĩnh vực bán lẻ của FPT đạt 6.193 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 141 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ 2016./.