Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã sắp xếp, ổn định cuộc sống cho trên 18.695 hộ, với 80.000 nhân khẩu là đồng bào các dân tộc thiểu số di cư đến ngoài kế hoạch.

Các tỉnh Tây Nguyên đã đầu tư trên 307 tỷ đồng triển khai 10 dự án, xây dựng kết cấu hạ tầng đường giao thông, điện, trường học, trạm xá...cho các vùng quy hoạch để từng bước ổn định cuộc sống cho đồng bào di cư đến ngoài kế hoạch.

Các tỉnh cũng cũng tiến hành cấp đất sản xuất, đất ở, xây dựng các công trình thủy lợi, hỗ trợ cây, con giống giúp cho đồng bào nhanh chóng ổn định cuộc sống bắt tay ngay vào sản xuất. Nhiều vùng như Ea Súp, Krông Bông, Ea H’Leo, Cư M’Gar (Đắk Lắk); Krông Nô, Cư Yút (Đắk Nông); Chư Pảh (Gia Lai)...có đông đồng bào các dân tộc di cư đến ngoài kế hoạch nay đã được các địa phương đưa vào định cư trong các vùng quy hoạch nên đời sống đã có “của ăn của để”. Con em của đồng bào trong độ tuổi đến trường cũng được học hành chu đáo.

Tuy nhiên, các tỉnh Tây Nguyên hiện nay vẫn còn 22.868 hộ với trên 110.000 nhân khẩu là đồng bào các dân tộc thiểu số di cư đến ngoài kế hoạch chưa được bố trí vào định cư, định canh ở trong các vùng quy hoạch.

Qua kiểm tra, các hộ gia đình này đều ở trong rừng sâu, dựng lán trại hình thành những điểm dân cư tự phát, điều kiện đi lại, sinh hoạt hết sức khó khăn, đói nghèo, đau ốm, phá rừng, lấn chiếm đất rừng, săn bắn trái phép, tệ nạn xã hội...phá vỡ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, cũng như an ninh trật tự tại các địa phương.

Các tỉnh Tây Nguyên kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tăng thêm nguồn vốn đầu tư để triển khai lập các dự án quy hoạch nơi ở mới ổn định cho đồng bào di cư đến ngoài kế hoạch.

Các tỉnh Tây Nguyên cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương nghiên cứu để có các cơ chế, chính sách mới, giải quyết có hiệu quả tình trạng đồng bào di cư đến ngoài kế hoạch, đồng thời, đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc đầu tư phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các chính sách để hạn chế dân di cư đến ngoài kế hoạch ở các tỉnh Tây Nguyên./

Quang Huy (TTXVN)