Ngày 30/10, Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã ký hợp đồng BOT dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đây là dự án lớn và được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách mới. Tổng mức đầu tư ban đầu được Bộ Giao thông vận tải tạm chấp thuận là 24.566 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán hợp đồng BOT các bên và nhóm công tác liên ngành đã thống nhất tạm tính lại tổng mức đầu tư là 21.883,3 tỷ đồng để tính phương án hoàn vốn.

Tiến độ thi công xây dựng là 43 tháng kể từ thời điểm thực hiện gói thầu xây lắp đầu tiên. Tuy nhiên, do điều kiện phức tạp của dự án và xét đến yếu tố nguồn thu, chi ảnh hưởng đến khả năng hoàn vốn của nhà đầu tư nên Bộ Giao thông vận tải cũng cho phép phương án tài chính hợp đồng của dự án có một số quy định mở để điều chỉnh trong quá trình thực hiện./.

(Vietnam+)