Bình Định đang triển khai tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, có tổng số vốn đầu tư gần 58 triệu USD, trong đó nguồn vốn ODA gần 46 triệu USD.

Tiểu Dự án được triển khai xây dựng gồm 6 hạng mục chính gồm hệ thống thoát nước mưa và thu gom rác thải như: xây dựng mới và thay thế các tuyến cống thoát nước chính; nạo vét cải tạo Bàu Sen và xây dựng mới hồ Bông Hồng; xây dựng 3 nhà máy xử lý nước thải tại phường Nhơn Bình, Phú Hoà và Bàu Lác; xây dựng quản lý xử lý chất thải rắn tại Long Mỹ; xây dựng khu tái định cư Nhơn Bình và các hạng mục còn lại.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2007 đến 2014./.

(TTXVN)