(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND tiếp nhận dự án "Nâng cao năng lực rà phá bom mìn và thu gom vật liệu nổ nhân đạo tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế."

Dự án do Bộ Ngoại giao Đức tài trợ thông qua tổ chức Anti-Persoonmijnen Ontmijnende ProductOntwikkeling (APOPO - Bỉ) với tổng vốn tài trợ gần 7,5 tỷ đồng (tương đương 257.911 euro). Dự án giúp nâng cao năng lực rà phá bom mìn và thu gom vật liệu nổ nhân đạo tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế, thời gian qua, Thừa Thiên-Huế là địa bàn luôn nhận được sự quan tâm của Cộng hòa Liên bang Đức, đặc biệt là Bộ Ngoại giao Đức tài trợ nhiều dự án nhằm mục tiêu nâng cao năng lực trong công tác rà phá bom mìn và đảm bảo các loại bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Tháng Ba năm nay, Bộ ngoại giao Đức đã tài trợ 257.911 euro, thực hiện dự án nâng cao năng lực rà phá bom mìn và xây dựng cơ sở dữ liệu bom mìn tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Dự án triển khai khảo sát phi kỹ thuật và kỹ thuật; đồng thời, tiến hành rà phá hiện trường nhỏ trên địa bàn huyện A Lưới; phát triển các công cụ quản lý thông tin nhằm hỗ trợ công tác rà phá, khảo sát kỹ thuật, phân tích, sàng lọc và lựa chọn các dữ liệu về bom mìn.

Dự án cũng thiết lập cơ sở dữ liệu bom, mìn cấp tỉnh và triển khai hệ thống thông tin hành động bom mìn (IMSMA) tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Đức cũng đã tài trợ thực hiện dự án "Rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ nhân đạo và xóa đói giảm nghèo năm 2012," thực hiện tại phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) và xã Hồng Bắc, huyện A Lưới; giải phóng 69,9ha đất đưa vào canh tác; dự án "Rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ nhân đạo và xóa đói giảm nghèo tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền" (do Bộ Ngoại giao Đức tài trợ thông qua tổ chức SODI), nhằm giúp giải phóng 150ha có vật liệu chưa nổ, phục vụ việc tái định cư của người dân địa phương và các hoạt động nông nghiệp; đồng thời, tiến hành các hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ bom mìn.

Ngoài các dự án rà phá bom mìn, Cộng hòa Liên bang Đức thông qua Bộ Ngoại giao Đức đã hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Thừa Thiên-Huế về nhiều mặt, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, bảo tồn di sản, hỗ trợ sinh kế, tái định cư, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, với những mô hình hợp tác thuận lợi.

Chỉ riêng đối với lĩnh vực bảo tồn di sản Huế, Cộng hòa Liên bang Đức đã tài trợ bốn dự án bao gồm: bảo tồn phục hồi nội thất Khải Tường Lâu - Cung An Định; bảo tồn phục hồi cổng và bình phong khu mộ vua - lăng Tự Đức; bảo tồn tu bổ công trình Tối Linh Từ-Phủ Nội vụ và bảo tồn phục hồi nội thất công trình Tả Vu-Đại Nội Huế.../.