Gần 89.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục chuẩn bị cho ngày thi vào 10

Sáng 16/7, gần 89.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót về đăng ký dự thi và nghe Quy chế thi.
Nguyên An (Vietnam+)