Chiều 8/4, tại Hà Nội, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện cuộc vận động trong những tháng đầu năm 2010.

Tán thành với những nhiệm vụ trong tâm trong chỉ đạo cuộc vận động từ này đến cuối năm của Đảng ủy Khối, ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh năm 2010, toàn Đảng bộ đẩy mạnh cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm, gắn với chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tiết kiệm. Việc đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động là một nội dung trong Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng các cấp.

Để cuộc vận động đạt kết quả tốt, các cơ quan trong khối tiếp tục quán triệt sâu rộng mục tiêu, ý nghĩa cuộc vận động; chủ động triển khai cuộc vận động theo chiều sâu, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, phong cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh; tổ chức học tập và tuyên truyền sâu rộng chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh.”

Trong quá trình học tập, các đơn vị tổ chức thảo luận, liên hệ, đề ra chương trình hành động cụ thể của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức và tiến hành đại hội đảng các cấp.

Các đơn vị chú trọng đề cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương của cán bộ chủ chốt trong việc làm theo, đặt mục tiêu các nội dung làm theo ở phạm vi, quy mô và tầm cao hơn. Nội dung làm theo thiết thực, sát với tình hình thực tiễn của từng đảng viên, chi bộ, việc làm theo phải được đăng ký, kết quả làm theo phải được đánh giá động viên đúng đắn, kịp thời.

Các đơn vị thuộc Khối chú trọng phát hiện, tuyên truyền giới thiệu các điển hình tiên tiến làm theo gương Bác, nhân rộng các điển hình, tạo sức lan tỏa của cuộc vận động trong toàn xã hội.

Đảng bộ Khối đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;" tổ chức chỉ đạo triển khai việc giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Triển khai nhiệm vụ cuộc vận động năm 2010, ông Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy và Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết toàn Đảng bộ đã tổ chức tốt việc học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Ban chỉ đạo cuộc vận động của Đảng ủy Khối đã tích cực chỉ đạo các đảng bộ tiếp tục thực hiện các nội dung lớn của cuộc vận động đã triển khai từ trước về rèn luyện đạo đức cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; sửa đổi lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm đội ngũ công chức, viên chức.

Các đảng bộ đã đề ra chương trình mục tiêu cụ thể từ nay đến cuối năm về thực hành tiết kiệm và đẩy mạnh cải cách hành chính. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung giới thiệu những tấm gương điển hình tiên tiến trong bộ máy các các cơ quan Đảng, Nhà nước. Các cơ quan báo chí trong Khối tích cực giới thiệu những tấm gương điển hình tiên tiến của các đơn vị, cơ quan trong khối và tuyên truyền chung về cuộc vận động trên phạm vi cả nước.

Tổ chức chỉ đạo thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư là một trọng tâm triển khai thực hiện cuộc vận động của Đảng bộ. Các đảng bộ trong Khối đã chọn 34 đảng bộ cơ sở để làm điểm, trong đó Đảng ủy Khối trực tiếp chỉ đạo điểm tại năm đảng bộ để rút kinh nghiệm.

Đến ngày 7/4 đã có 13 đảng bộ đã tiến hành xong đại hội điểm. Qua đại hội điểm của 13 đảng bộ cơ sở, nhìn chung các đảng bộ đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, chuẩn bị và tổ chức đại hội công phu, chu đáo, khoa học, thực hiện đúng nguyên tắc và quy trình, thực hiện tốt bốn yêu cầu trong việc tổ chức đại hội, các chỉ tiêu cụ thể về công tác nhân sự.

Từ nay đến cuối năm, Đảng bộ tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả hai nhiệm nhiệm vụ trọng tâm là phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thiết thực đạt được các mục tiêu về kinh tế-xã hội. Toàn Đảng bộ tập trung chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp trong Khối tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI./.

Hương Thủy (Vietnam+)