Tối 19/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt thân mật các nữ đại biểu dự Đại hội những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết buổi gặp mặt nhằm động viên, khuyến khích phụ nữ Công giáo Việt Nam tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc hòa chung với không khí hân hoan của phụ nữ có đạo hướng tới Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2013.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Với trên 15 triệu hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội. Trong phong trào chung ấy, phụ nữ Công giáo là một bộ phận không thể tách rời.

Với phẩm chất cao đẹp của phụ nữ Việt Nam, hòa quyện trong tinh thần Phúc âm “Mến chúa, yêu người”, phụ nữ Công giáo đã góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, địa phương.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định để làm tốt công tác chăm lo, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ, trong đó có phụ nữ Công giáo.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay.” Hội tập trung tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; rèn luyện phẩm chất đạo đức.

Hội Phụ nữ tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới địa bàn dân tộc thiểu số, địa bàn đông phụ nữ Công giáo.

Các cấp hội phối hợp với chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Đại diện phụ nữ công giáo khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò là nhân tố tích cực trong các xứ họ đạo, nhiệt tình tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và của địa phương; đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển toàn diện, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh./.

Khiếu Tư (TTXVN)