Ảnh minh hoa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa gửi Công văn số 4279 /BTNMT-PC, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương liên quan gấp rút báo cáo về công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dung phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo nội dung công văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải nhập khẩu, tăng cường phối hợp để kiểm soát tốt hơn việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.

Kết quả thực hiện gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 1/9/2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, đề xuất nhu cầu sử dụng từng loại phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong nước hiện nay; đề xuất các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ phế liệu nhập khẩu, đảm bảo đúng pháp luật, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, những nội dung và đề xuất trên phải gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 22/8/2018, để Bộ có căn cứ trình thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định trong tháng 8 năm 2018.

[Công khai giải quyết các thủ tục cấp giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu]


Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương, cảng biển và hải quan cung cấp danh sách điều tra, làm rõ nguyên nhân các container phế liệu được nhập vào Việt nam mà không có người nhận, người vận chuyển. Khẩn trương điều tra, truy tố một số vụ vi phạm về pháp luật môi trường do nhập khẩu phế liệu trái phép vào Việt Nam.

Bộ Quốc phòng huy động lực lượng chức năng phòng ngừa, ngăn chặn từ xa việc nhập khẩu phế liệu. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ và các địa phương tổ chức tiêu hủy, di dời các côngtennơ tồn đọng để trả lại không gian cho các cảng biển. Bộ Công Thương rà soát quy định hiện hành, có giải pháp kiểm soát hạn chế hoạt động tạm nhập tái xuất đối với phế liệu.

Về phía địa phương, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn.

Nội dung thanh tra bao gồm: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong việc cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu...

Kết quả thanh tra gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/9/2018 để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định../.

[Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu]