Hầm Thủ Thiêm phía quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Sáng 1/7, Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 24 khóa IX đã khai mạc dưới sự chủ trì của ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy. 

Theo chương trình, Hội nghị nghe báo cáo và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2015; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay;” dự thảo lần thứ 4 Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ thành phố; kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014-2015 và chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của thành phố và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại hội nghị này, Thành ủy cũng sẽ cho ý kiến một số vấn đề quan trọng khác như tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;” tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ thành phố.

Việc hoàn thành tốt các nội dung chương trình của Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, mang tính tổng kết các hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015, Phó Bí thư Thường trực Võ Văn Thưởng nhấn mạnh với sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong sáu tháng đầu năm của năm cuối nhiệm kỳ 2010-2015, kinh tế thành phố phát triển tích cực, đạt mức tăng trưởng cao, tổng sản phẩm nội địa 6 tháng đầu năm tăng 8,55% so với cùng kỳ, cao nhất trong 3 năm qua.

Việc hoàn thành xây dựng Tượng đài Bác Hồ và Cung thỉnh Tượng Bác Hồ với thiếu nhi về Nhà Thiếu nhi thành phố; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có tác động lan tỏa tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, với yêu cầu nỗ lực cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn.

Một số chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố đề ra chưa đạt như cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho nhân dân, xử lý nước thải công nghiệp... còn chậm; người dân còn gặp nhiều khó khăn trong giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, khi đóng tiền sử dụng đất; thủ tục hành chính còn rườm rà làm mất đi những cơ hội kinh doanh của người dân.

Trước các vấn đề trên, ông Võ Văn Thưởng đề nghị Hội nghị thảo luận, đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ thành phố bao gồm các chỉ tiêu chưa đạt, các chỉ tiêu đã đạt và các chỉ tiêu hoàn thành trước thời hạn để chỉ rõ những thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố, nhất là các giải pháp thiết thực để hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh với chất lượng, giá nước và định mức sử dụng như nhau giữa nội thành và ngoại thành; 100% nước thải công nghiệp được xử lý.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay,” Phó Bí thư Thường trực Võ Văn Thưởng cho biết sau 3 năm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo Thành ủy tình hình, kết quả thực hiện với trọng tâm là kết quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của Nhân dân đối với Đảng bộ thành phố; kết quả xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
Về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ thành phố, theo Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã hoàn chỉnh dự thảo lần thứ 4 để báo cáo Hội nghị Thành ủy cho ý kiến chỉ đạo để tiếp tục hoàn chỉnh, phát hành phục vụ việc tiếp tục thảo luận lấy ý kiến tại các đại hội Đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở, lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học trước khi hoàn chỉnh báo cáo Ban Chấp hành để công khai lấy ý kiến nhân dân và báo cáo Bộ Chính trị.

Liên quan đến kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014-2015 và chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của thành phố, các đại biểu đã tập trung phân tích các yếu tố trực tiếp tác động mạnh đến quá trình giảm nghèo và đề xuất giải pháp huy động nguồn lực và phương thức thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 24 khóa IX diễn ra trong hai ngày 1 và 2/7./.