Ghé thăm chợ trâu, bò lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc

Chợ trâu, bò Nghiên Loan (Bắc Kạn) là một trong những chợ trâu, bò lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc.

Chợ trâu, bò Nghiên Loan họp vào các ngày 01, 06, 11, 16, 21, 26 âm lịch hằng tháng.

Mỗi phiên chợ có từ 1.500 đến 2.500 trâu, bò được các hộ đồng bào dân tộc Mông mang đến giao dịch.

Chợ tạo ra nét riêng của phiên chợ vùng cao

Chợ hoạt động mang ý nghĩa rất lớn đối với đời sống kinh tế, văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Về trang chủ