Ngày nộp hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng năm 2013 sẽ được gia hạn thêm 3 ngày. Ngày hết hạn sẽ là 22/4/2013 thay vì 19/4/2013 như quy định cũ.

Đây là nội dung công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi các trường đại học, cao đẳng về thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các trường có tổ chức thi.

Cụ thể, theo lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các trường tổ chức thi từ ngày 12/4/2013 đến 17 giờ ngày 19/4/2013.

Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 19/4/2013 là ngày nghỉ lễ, vì vậy Bộ quyết định lùi thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại các trường tổ chức thi đến 17 giờ ngày 22/4/2013.

Như vậy, so với quy định cũ, thí sinh có thêm 3 ngày để cân nhắc chọn trường và nộp hồ sơ.

Riêng thời gian nộp hồ sơ tại các trường trung học phổ thông và các sở giáo dục và đào tạo vẫn được giữ như cũ, từ ngày 11/3 đến 11/4/2013./.