Theo THX, ngày 24/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kéo dài sứ mệnh của Ủy ban chuyên gia Liên hợp quốc giám sát các lệnh cấm vận về phân phát vũ khí, thiết bị quân sự cho Somalia và Eritrea.

Trong nghị quyết được thông qua tại trụ sở Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an đã quyết định kéo dài sứ mệnh của Nhóm Giám sát Eritrea và Somalia đến ngày 25/11/2014.

Nhóm này cũng có nhiệm vụ điều tra toàn bộ những hoạt động tạo nguồn thu được sử dụng để lách các lệnh cấm vận vũ khí, trong đó có các lĩnh vực tài chính và hàng hải.

Nhóm giám sát cũng được giao nhiệm vụ kiểm tra mọi phương tiện giao thông, các lộ trình, cảng biển, cảng hàng không và các cơ sở khác được sử dụng liên quan đến các hành vi vi phạm lệnh cấm.

Theo nghị quyết, Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã quyết định rằng các lệnh cấm vũ khí ở Somalia sẽ không được áp dụng đối với những trường hợp cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cũng như những tư vấn, hỗ trợ và huấn luyện, chỉ nhằm phát triển Lực lượng An ninh của Chính phủ Liên bang Somalia./.

(Vietnam+)