Đến nay, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận và triển khai thực hiện 87 dự án bằng nguồn vốn ODA, với tổng giá trị hơn 160 triệu USD; trong đó có 70 dự án do địa phương trực tiếp quản lý (gần 77 triệu USD) và 17 dự án do Trung ương quản lý (hơn 80 triệu USD).

Các tổ chức tài trợ thực hiện cho các dự án này chủ yếu là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Jica (Nhật Bản), Unicef, Quỹ Toàn cầu...

Các dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA được đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực; trong đó tập trung nhất là đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, lâm nghiệp, điện, đường giao thông, xây dựng trường học, cung cấp trang thiết bị y tế và dạy nghề.

Riêng trong năm nay, tỉnh đang triển khai thực hiện 3 dự án: Bạn hữu trẻ em do Unicef tài trợ; phát triển giáo dục trung học do ADB tài trợ; và đường giao thông liên xã Hòa Phú (huyện Chưpảh) do Jica tài trợ. Hầu hết các dự án đều triển khai có hiệu quả, công trình được triển khai nhanh, chất lượng và đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế và an sinh xã hội ở địa phương.

Người dân ở những vùng dự án đều được hưởng lợi thiết thực về nhiều mặt, chất lượng cuộc sống đang dần được nâng cao và nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự án nâng cao năng lực và tự chủ trong cuộc sống do Tổ chức Jica tài trợ triển khai thực hiện tại một số buôn làng dân tộc thuộc 2 xã Lơ Pang và Kon Thụp (huyện Mang Yang) từ năm 2009-2014, bước đầu đã mang lại kết quả rõ rệt. Gần 4.000 người dân ở các làng H'Lim, làng Chớk, Dơ Nâu và làng Sơpia đã biết sử dụng nước sạch và biết tự bảo quản công trình do dự án đầu tư xây dựng.

Hàng chục hộ đã được hỗ trợ vốn phát triển trồng tiêu với gần 500 trụ, nay đã có đến cả trăm hộ trong vùng cùng phát triển và hứa hẹn trong một vài năm tới sẽ được mùa bội thu. Hơn 350 hộ ở làng Chơk (xã Kon Thụp) đã thực hiện việc nuôi bò nhốt chuồng gắn với việc chế biến nguồn phân bón cho cây trồng.../.

Văn Thông (TTXVN)