Trong lễ viếng theo nghi thức Quốc tang dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 12/10, tiếp sau các đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước, gia quyến cùng dòng họ Võ-Vũ đã vào viếng người con ưu tú của đất nước, vị Đại tướng của Nhân dân, người có công lao to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Cụ bà Đặng Bích Hà, người bạn đời thân thiết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các con cháu và những người thân trong gia quyến có mặt đông đủ bên linh cữu.

Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu đã dẫn đầu đoàn Hội đồng dòng họ Võ-Vũ vào viếng vị Đại tướng đã làm rạng danh dòng tộc.

Lúc sinh thời, giáo sư Vũ Khiêu đã từng tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp câu đối : "Võ công truyền quốc sử; Văn đức quán nhân tâm."

Tại lễ tang, giáo sư Vũ Khiêu đã đọc hai câu thơ ông mới sáng tác dành tặng Đại tướng: "Gương rọi đất trời rực sáng ngàn thu nhân lại trí/ Lệ tràn sông núi khóc than hai bác Võ như Hồ".


Bà quả phụ Đặng Bích Hà cùng các con cháu tiễn biệt Đại tướng


Dòng họ Võ-Vũ vào viếng Đại tướng


Giáo sư Vũ Khiêu đi bên linh cữu Đại tướng