Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chiều ngày 6/10 cho biết, giá trị xuất khẩu nông sản tháng Chín ước đạt 2,15 tỷ USD, giảm 419 triệu USD (-16,3%) so với tháng Tám và giảm 574 triệu USD (-21,1%) so với tháng 9/2014.

Trong số các mặt hàng nông sản gặp khó khăn, xuất khẩu nông sản chính đạt 973 triệu USD (giảm 14,6%); thủy sản đạt 541 triệu USD (giảm 8,9%)và lâm sản ước đạt 474 triệu USD (giảm 23,2%) so với tháng 8/2015.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hầu hết các mặt hàng nông sản chính trong tháng Chín đều giảm khối lượng và giá trị xuất khẩu so với tháng Tám, chỉ có mặt hàng sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 25,9% về khối lượng và tăng 10,7 % về giá trị.

Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu mặt hàng càphê, gạo, chè giảm sâu cả về lượng và giá trị xuất khẩu tương ứng là - 31,2% và -32,2%; gạo giảm -10,1% và -15,7%; chè giảm -8,8% và -8,1%. Riêng hạt tiêu, lượng xuất khẩu giảm mạnh (-21,2%) nhưng nhờ giá xuất khẩu tăng nên giá trị giảm nhẹ (-1,3%) so với cùng chu kỳ.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu trong Chín tháng của các mặt hàng nông sản chính ước đạt trên 10,3% tỷ USD (giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2014); đồ gỗ và lâm sản chính đạt 5,03 tỷ USD (tăng 6,6%); xuất khẩu thủy sản đạt gần 4,7 tỷ USD (giảm 17,8%).

Tương tự, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng ước đạt gần 21,7 tỷ USD (giảm 5,0%) so với cùng kỳ năm trước. Thăng dư thương mại toàn ngành đạt gần 4,2 tỷ USD (giảm 37,2%) so với cùng kỳ.

Giá trị nhập khẩu nông sản và vật tư nông nghiệp trong 9 tháng ước đạt 17,4 tỷ USD (tang 8,5%). Trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính đạt khoảng 13,1 tỷ USD (tang 5,5%) so với cùng kỳ năm trước./.